Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

volgende editie: zondag 14 maart 2021

Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SlaBox)

Samen werken aan het landschap van de gemeente Boxmeer

SLaBox werkt aan een mooi natuurlijk landschap in het buitengebied van de gemeente Boxmeer.

SLaBoxers zijn werkers in het veld. Vrijwilligers die zich inzetten voor hun eigen leefomgeving. Mensen die beheer en onderhoud van het  landschap uitvoeren.

Gezellige groepen die werken aan nieuwe natuur, iedereen is welkom.
SLaBox werkt samen met diverse partijen. Zoals IVN De Maasvallei, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Vogelwacht De Maasheggen, Agrarische Natuur Vereniging, scholen, dorpsraden, verenigingen, etc.