Land van Cuijk

‹ Terug naar portaal

De Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SLaBox) is op 28 oktober 2009 opgericht. Als doelstelling is geformuleerd het leveren van een bijdrage aan behoud en beheer van natuur en landschap in de gemeente Boxmeer, door de groepen in Boxmeer en Oeffelt met veel nadruk op de Maasheggen. Door SLaBox worden hiertoe sinds 2013 hegstroken of kleine percelen grond aangekocht en daarna duurzaam beheerd.

Belangrijk daarbij is de inzet van meerdere vrijwilligersgroepen en een goede samenwerking met andere betrokken organisaties, waar onder het IVN De Maasvallei.
 
De organisatie van het jaarlijkse NK Maasheggenvlechten is de bekendste publieksactiviteit. Het NK is gericht op bevordering van de betrokkenheid van burgers en bestuurders bij behoud en beheer van de Maasheggen. Ook voor de schooljeugd in de regio is het NK hét jaarlijkse natuuruitje.
 
Bestuurssamenstelling januari 2022  

Voorzitter: Ruth Bakkenes
Secretaris: Theo van Lankveld 
Penningmeester: Noud Giesbers
Lid: Bert Guntlisbergen
Lid:

Wilma van den Broek