Land van Cuijk

‹ Terug naar portaal

Landschapsbeheer Boxmeer is een vrijwilligersorganisatie, ondergebracht in een Stichting, die zich met name inzet voor het behoud van het unieke Maasheggenlandschap. Sinds 2009 is de stichting actief in het gebied van Vierlingsbeek tot Cuijk aan de westzijde van de Maas. De meest in het oog springende activiteit is het vlechten van de meidoornhagen.  Al eeuwenlang worden er heggen gevlochten langs de Maas.

Het kloppend hart van Stichting Landschapsbeheer Boxmeer bestaat uit 2 enthousiaste groepen vrijwilligers in Oeffelt en Boxmeer die wekelijks in het landschap actief zijn. De werkzaamheden worden in samenwerking en in overleg met natuurorganisaties, (semi)overheden, particulieren, en/of agrariërs  uitgevoerd. 

De Stichting heeft zelf ook 15 ha weilanden, heggen, struwelen en vogelakkertjes in eigendom, waar de vrijwilligers het onderhoud verzorgen.

Daarnaast organiseert de stichting het jaarlijkse Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten op de 2de zondag in maart.