Land van Cuijk

‹ Terug naar portaal

 

WORDT U ONZE NIEUWE VOORZITTER?

Stichting Landschapsbeheer Boxmeer is een vrijwilligers-organisatie, ondergebracht in een Stichting, die zich inzet voor het behoud van het unieke Maasheggenlandschap. Sinds 2009 is de stichting actief in het gebied van Vierlingsbeek tot Cuijk aan de westzijde van de Maas. De meest in het oog springende activiteit is het vlechten van de meidoornhagen.  Al eeuwenlang worden er heggen gevlochten langs de Maas.

Het kloppend hart van Stichting Landschapsbeheer Boxmeer bestaat uit 2 enthousiaste groepen vrijwilligers in Oeffelt en Boxmeer die wekelijks in het landschap actief zijn. De werkzaamheden worden in samenwerking en in overleg met natuurorganisaties, (semi)overheden, particulieren, en/of agrariërs uitgevoerd. 

De stichting heeft zelf ook 15 ha weilanden, heggen, struwelen en vogelakkertjes in eigendom, waar de vrijwilligers het onderhoud verzorgen.

Daarnaast is de stichting organisator van het jaarlijks te houden NK Maasheggenvlechten op de 2de zondag in maart.

Wij zijn opzoek naar een nieuwe voorzitter van het bestuur van onze stichting. Het huidige bestuur bestaat (inclusief de voorzitter) uit vijf personen.

De (nieuwe) voorzitter is:

 • een lobbyist die de groenorganisaties goed kent of wil leren kennen.
 • actief in een (groen)netwerk, of is bereid zich aan te sluiten bij zo’n (groen)netwerk.
 • in grote lijnen op de hoogte van het beheren van landschapselementen. 
 • het gezicht van de stichting naar buiten.
 • op de hoogte van groen/natuur subsidies of is bereid daar tijd en energie in te steken om ze te leren kennen.
 • de vertegenwoordiger van de stichting in allerlei soorten overleg.
 • de technisch voorzitter van de (bestuurs-)vergaderingen en vrijwilligers bijeenkomsten.
 • de gastheer bij het vlechtkampioenschap in maart.
 • ambassadeur van het Maasheggengebied.

Wat verwachten wij van de nieuwe voorzitter:

 • iemand die het reeds bereikte koestert en bewaakt en er mede voor zorgt dat de dingen goed gedaan worden.
 • maar ook iemand die het nieuwe ziet en met ideeën komt.

Interesse? Stuur dan uw reactie naar de secretaris van Stichting Landschapsbeheer Boxmeer: Theo van Lankveld, Adriaen van Ostadestraat 10, 5831 BS Boxmeer. Of mail uw reactie naar van.lankveld@ziggo.nl . Voor vragen kunt u contact opnemen met hem via 0485-574632.