Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

zondag 11 maart 2018

Organisatie en doelstelling.

De Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SLaBox) is op 28 oktober 2009 opgericht. Als doelstelling is geformuleerd het leveren van een bijdrage aan behoud en beheer van natuur en landschap in de gemeente Boxmeer, met veel nadruk op de Maasheggen. Door SLaBox worden hiertoe sinds 2013 hegstroken of kleine percelen grond aangekocht en daarna duurzaam beheerd.

 
Belangrijk daarbij is de inzet van meerdere vrijwilligersgroepen en een goede samenwerking met andere betrokken organisaties, waar onder het IVN De Maasvallei.
 
De organisatie van het jaarlijkse NK Maasheggenvlechten is de bekendste publieksactiviteit. Het NK is gericht op bevordering van de betrokkenheid van burgers en bestuurders bij behoud en beheer van de Maasheggen. Ook voor de schooljeugd in de regio is het NK hét jaarlijkse natuuruitje.
 
Bestuurssamenstelling december 2016 
Voorzitter                   Sjoerd Adema
Secretaris                   Ruth Bakkenes
Penningmeester       Marius Grutters
Lid                               Bert Guntlisbergen
Lid                               Theo van Lankveld