Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

volgende editie: zondag 12 maart 2023

Jeugdpagina

De jeugd in de omgeving van de Maasheggen is zeer betrokken bij het behoud en herstel van dit mooie gebied. Heggen planten, een Project Kinderen, Kunst en Maasheggen (kunstwerken maken), enz. En leuke dingen gaan doen bij het NK Maasheggenvlechten!

Voor scholen:

Klik op de link voor een lespakket over heggen en een mooie zoekplaat 

Verder kan de film Met Melis naar de Maasheggen (6 min.) als intro bij activiteiten worden bekeken! Klik daarvoor hieronder in het beeld.

Voor de wat oudere jeugd is hier een filmpje: NK Maasheggenvlechten 2014 (Man Bijt Hond)