Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

zondag 18 maart 2018

Cursus Heggenbeheer door vrijwilligers

Beste werkgroep leden,

Binnenkort is het weer mogelijk om individueel een "Groen&Doen" subsidie aan te vragen voor een opleiding "Natuurwerk". De subsidie is een verdeling van een vastgesteld landelijk budget, op=op, wie het eerst komt....

Slabox kan deze subsidie niet aanvragen. Maar Slabox kan wel een goede cursus verzorgen, en daarvoor van deelnemers (jullie) de verkregen subsidie ontvangen. De cursus wordt zoveel mogelijk verzorgd op de reguliere tijden van de werkgroep. De cursusopzet zie hieronder.

De gang van zaken is als volgt:
Jullie vragen ieder via internet (instructie volgt) een bijdrage van €1000,- aan voor een opleiding Heggenbeheer door vrijwilligers.
Na ontvangst van de subsidie maak je het bedrag over naar Slabox.
In het komende seizoen neem je ook werkelijk een aantal keren deel aan een cursusavond en het restauratie-werk van je werkgroep.
Na afloop van het cursusseizoen kun je een gereedmelding naar Groen&Doen sturen (insrtuctie volgt).

Het resultaat is natuurlijk dat we straks meer mensen hebben die naast vlechten ook kunnen restaureren, heel belangrijk.

Bestuur Slabox / werkgroep coördinator