Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

zondag 18 maart 2018

Projecten

Lopende SLaBox-projecten:

  • Organisatie NK Maasheggenvlechten
  • Restaureren van oude Maasheggen
  • Beheer bosranden en jeneverbes bij Overloon
  • Beheer maasheggen omgeving Loerangel Boxmeer

Toekomstige projecten:

  • Herstel en beheer poelen bij Maasheggen
  • Beheer poelen EVZ Oeffeltse Raam
  • Beheer wandel- en fietspaden