Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

zondag 18 maart 2018

Comité van aanbeveling

Deze groep is in opbouw.

Ze steunen SLaBox bij de invulling van haar missie;

  1. Karel van Soest, burgemeester van Boxmeer
  2. Piet Beltman, was actief bij Waterschap, Industriële Kring en Ouderen
  3. Ger Frenken, directeur Stichting Limburgs Landschap