Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

zondag 18 maart 2018

Een organisatie met hart voor de natuur

Bij de Stichting zijn veelmensen betrokken, in verschillende rollen;

  • Werkers
  • Groepscoördinatoren, instructeurs
  • Bestuurders
  • Kennisinbrengers
  • Ondersteuners
  • Comité van aanbeveling