Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

zondag 18 maart 2018

SLaBox

Samen werken aan het landschap van de gemeente Boxmeer

Stichting Landschapsbeheer Boxmeer (SLaBox)

SLaBox werkt aan een mooi natuurlijk landschap in het buitengebied van de gemeente Boxmeer.
SLaBoxers zijn werkers in het veld. Vrijwilligers die zich inzetten voor hun eigen leefomgeving. Mensen die beheer en onderhoud van het

 landschap uitvoeren.
Gezellige groepen die werken aan nieuwe natuur, iedereen is welkom.
SLaBox werkt samen met diverse partijen. Zoals IVN De Maasvallei, Vogelwacht De Maasheggen, Agrarische Natuur Vereniging, scholen, dorpsraden, verenigingen, etc.