Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

volgende editie: zondag 13 maart 2022

Oefenen Maasheggenvlechten 2021-2022

Beste vlechters,
 
Als organisatie van de NK Maasheggenvlechten hebben we de voorbereidingen voor de NK 2022 opgestart. De locatie voor de wedstrijd is bekend (als de Maas meewerkt ) en dus kan ook het oefenen worden opgestart.  
 
Als organisatie willen we het volgende onder jullie aandacht brengen:
 
Door een aantal deelnemende ploegen wordt het oefenen als te vrijblijvend gezien, wat de kwaliteit van het vlechtwerk niet ten goede komt. 
We hebben ons over dat probleem gebogen en de volgende afspraak gemaakt: 
  • Een wedstrijdteam kan alleen meedoen als er minstens 2 leden van het team (bij voorkeur de captain en een 2e teamlid) minimaal 2 keer zijn komen oefenen.  
  • Door de organisatie worden een aantal instructeurs aangewezen die het oefenen begeleiden. Dit zijn allemaal ervaren tot ZEER ervaren vlechters, die de Maasheggenstijl goed onder de knie hebben.  
  • Oefenen kan ook buiten de voorgestelde data (bijvoorbeeld op vrijdag of zondagochtend) maar dat dient wel gemeld te worden bij ondergetekende, zodat gezorgd kan worden voor begeleiding door een instructeur.
     
  • Ook op donderdagochtend kun je oefenen door aan te sluiten bij de vrijwilligers van Slabox. Neem dan contact op met Ruth Bakkenes (ruthbakkenes@gmail.com) of Theo van Lankveld ( van.lankveld@ziggo.nl ).
     
  • Er zijn enkele teams die regelmatig vlechten op andere locaties en ook graag mee willen doen met de wedstrijd. Zij nemen met Marius of mij contact op om afspraken te maken. 
Voor het aanmelden voor de wedstrijd volgt rond de jaarwisseling een aparte uitnodiging.  


De oefendata zijn: 20 november; 4 en 18 december; 8 en 22 januari 2022; 5 en 19 februari 2022; 5 maart 2022.

Je kunt je aanmelden voor de bovenstaande data. Voor elke nieuwe oefendag stuur ik een herinnering.

Starttijd 09.30 uur en we vlechten tot ca. 12.30 uur. Koffie en thee wordt verzorgd en ook vlechterskoek hoort bij de koffie.

Je gebruikt je eigen HANDgereedschap.  Denk aan handschoenen, brillen, etc. Onveilig werken is niet toegestaan. Als organisatie moeten we daar (ten behoeve van onze verzekering) strikt op toezien.

Ik zie jullie aanmeldingen graag tegemoet.

Met groet, 
 
Arnold Jansen maasheggenvlechten@hotmail.com