Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

volgende editie: zondag 13 maart 2022

Jurybeoordeling NK Maasheggenvlechten.

Aan de wedstrijd op nemen ongeveer 40 teams deel.
De wedstrijdvlechters werken volgens de Maasheggen-vlechtstijl.
De vlechtmethode staat in onderstaande te downloaden bestand beschreven.

De Maasheggen-vlechtstijl is herontwikkeld aan de hand van interviews met zeer oude streek- bewoners die in de eerste helft van de vorige eeuw zelf vlochten, of het anderen zagen doen.
Ieder team vlecht 8-10 meter heg. De te vlechten trajecten worden door loting onder de deelnemers bepaald. Alleen handgereedschap is toegestaan.

De jury is samengesteld uit mensen die een speciale relatie met maasheggen en/of vlechten en/of landschapsbeheer hebben. Ze werken in 3 teams van 2 personen.
De jury van het NK bestaat uit:

 • Marius Grutters (vlechtinstructeur, bestuurslid SlaBox)
 • Rob Setz (Beleidsmedewerker Gemeente Boxmeer, winnaar NK2009)
 • Wim de Vrij (Stichting Roois Landschap)
 • Jan Alderhout (Natuur- en Milieuvereniging Mook)‚Äč
 • Ger Frenken ( directeur-rentmeester Stichting Limburgs Landschap)
 • Hans Roelofs ( terreinbeheerder Staatsbosbeheer)
 • Karel Voets (Stichting Brabants Landschap)

De werkwijze voor de bepaling van de top-5 is als volgt:

 1. Per juryteam wordt vlak na aanvang van de wedstrijd per team de uitgangssituatie beoordeeld
 2. Per juryteam wordt per vlechtteam aan de hand van onderstaand beoordelingsformulier bij de diverse onderdelen plussen of minnen geplaatst (we geven dus geen punten).
 3. Elk juryteam bepaalt aan de hand van het beoordelingsformulier de 5 beste vlechtteams en plaatst deze aan het einde van de wedstrijd op het verzamelformulier van de voorzitter.
 4. De juryvoorzitter maakt een nieuwe lijst met de teams die voorkomen op de het verzamelformulier.
 5. De vlechtheggen van de op deze wijze geselecteerde teams worden door de gezamenlijke juryteams bezocht en na gezamenlijk overleg aan de hand van de criteria zoals vermeld op het beoordelingsformulier worden hieruit de 5 beste teams geselecteerd.
 6. Daarna wordt door de gezamenlijke juryteams de rangvolgorde 1 t/m 5 gemaakt van deze 5 teams waarbij de criteria op het beoordelingsformulier leidend zijn.