Nederlands
Kampioenschap
Maasheggenvlechten

zondag 11 maart 2018

Oefenen Maasheggenvlechten 2018

Hoi vlechters,

Allereerst namens de organisatie van het NK een goed, gelukkig en gezond 2018 toegewenst.

Op 13 januari gaan we opnieuw oefenen met vlechten. Zoals gebruikelijk starten we om 9 uur en werken we tot uiterlijk 12.30 uur.

De locatie wordt volgende week doorgegeven.

Als je besluit om te komen vlechten zaterdag 13 januari, dan graag dit even aan mij doorgeven (uiterlijk 9 januari s.v.p.) i.v.m. de koffie en koek.

We verzoeken de teams om zelf gereedschap mee te brengen: takkenscharen, zaagje, hiep, handschoenen en veiligheidsbril.

Voor noodgevallen hebben we enig reservegereedschap.

De andere oefendata voor deze winter zijn (onder voorbehoud):  27 januari , 17 en 24 februari 2018

Met vriendelijke groet,

Arnold Jansen